Video instrukcija par meža inventarizācijas iesniegšanu tiešsaistē

Turpinot attīstīt Meža valsts reģistra tiešsaistes pakalpojumus, Valsts meža dienests ir sagatavojis video pamācību meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem par iesniegto meža inventarizācijas datu reģistrēšanu tiešsaistē.  Pakalpojuma saņemšana attālināti, nevēršoties mežniecībā, ļaus īpašniekiem ietaupīt laiku un citus resursus, kā arī samazinās administratīvo slogu dokumentu apritē.

 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” veiktie grozījumi, kas stājušies spēkā 2022. gada 12. augustā, paredz vairākus būtiskus uzlabojumus. Tostarp grozījumi nosaka, ka meža inventarizācijas veicējs meža inventarizācijas datus iesniedz tiešsaistē Meža valsts reģistrā. Tādējādi arī meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot iespēju un  iesniegumu meža inventarizācijas datu reģistrēšanai iesniegt tiešsaistē, izdarot atzīmi Meža valsts reģistrā.

 

Autentificēties Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv) var ar portāla Latvija.lv vienotās pieslēgšanās moduļa starpniecību (eID, eParaksts, eParakstsmobile, eIDAS.eID, internetbankas piekļuves rīki) vai ar Valsts meža dienesta piešķirtajiem piekļuves rekvizītiem.

 

Valsts meža dienests atgādina, ka, saskaņā ar Meža likuma 29. pantu, meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija un tās dati tiktu iesniegti Valsts meža dienestam. Tāpat vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija, arī šie dati ir jāiesniedz Valsts meža dienestam.

 

Video pamācība par meža inventarizācijas iesniegšanu Meža valsts reģistrā skatāma Valsts meža dienesta Youtube kontā.

 

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.

 • Publicēts:
  11.11.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā