VMD un LVM turpina sadarboties [03.07.2014.]

VMD un LVM turpina sadarboties [03.07.2014.]

Valsts meža dienests un Latvijas valsts meži parakstīja atjaunoto Vienošanos par savstarpējo sadarbību, tādā veidā turpinot iepriekšējos gados uzsākto veiksmīgo kopīgo darbu.
2014. gada 5. jūnijā Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš un AS Latvijas valsts meži prezidents Roberts Strīpnieks parakstīja Vienošanos, kuras ietvaros tika noteikta sadarbība starp Valsts meža dienestu un Latvijas valsts mežiem meža ugunsapsardzības un ugunsdzēsības, medību saimniecības, apliecinājumu koku ciršanai izsniegšanas un informācijas sistēmu atbalsta jomās.

Šī savstarpējā sadarbība nodrošinās valsts pārvaldes funkciju efektīvāku izpildi valsts mežu ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumos, ugunsdrošības profilaktisko pasākumu izpildi un savstarpēju koordināciju meža ugunsdzēsības darbos un informācijas apmaiņā. Medību saimniecības jomā plānots nodrošināt informācijas apmaiņu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem mežsaimniecībai un veiktajiem aizsardzības pasākumiem pret iespējamiem bojājumiem Latvijas valsts mežu apsaimniekotajās platībās.

Apliecinājumu koku ciršanai izsniegšanas jomā sadarbības mērķis ir nodrošināt efektīvāku informācijas apmaiņu starp Valsts meža dienestu  un Latvijas valsts mežiem par plānoto koku ciršanu un koku ciršanas pārskatu apriti, lai tiktu nodrošināta uzraudzība par koku ciršanas maksimālā apjoma izpildes gaitu galvenajā cirtē Latvijas valsts mežu valdījumā esošajos valsts mežos. Informācijas un datu bāzes vadības sistēmu atbalsta un attīstības jomā Puses vienojās nodrošināt koordinētu un efektīvu sadarbību datu elektroniskās apmaiņas izstrādes un ieviešanas jomā, katrai Pusei attīstot un pielāgojot savas informācijas un datu bāzes vadības sistēmas.

 

 • Publicēts:
  03.07.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā