Kur var iepazīties ar mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketu?

Īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketa atrodas sadaļā Meža īpašniekiem / Veidlapas