Austrumlatgales virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Rēznas iela 6, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622166

e-pasts: vm@austrumlatgale.vmd.gov.lv

Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 
 
Bērnu ratiņkrēsli
Balvu mežniecība
Adrese: Bērzpils iela 62,Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64521067

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Bērnu ratiņkrēsls
Ludzas mežniecība
Adrese: Latgales iela 248, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis: 65725460

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Bērnu ratiņkrēslsRatiņkrēslsCilvēki ar kustību traucējumiem
Rēzeknes mežniecība
Adrese.: Rēznas iela 6,Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622708

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.