Centrālā administrācija

Cilvēki ar kustību traucējumiem Izsaukuma zīme
Centrālā administrācija
Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Tālrunis: 67226600
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Valsts meža dienesta uzticības tālrunis: 67221322
Ģenerāldirektora, tā pilnvarotās personas vai VMD centrālās administrācijas speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiku katra mēneša pirmajā  otrdienā  no plkst. 15:00 līdz 18:00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruņa numuru +37167226600.