Centrālvidzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Dārzu iela 4, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871
Tālrunis: 64852015
e-pasts: vm@centralvidzeme.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 

Cēsu mežniecība
Adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 64129486

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Madonas mežniecība
Adrese: Skolas iela 27, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64829870

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.