Dienvidkurzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Dārza iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301
Tālrunis: 63324018
e-pasts: vm@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv
Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 

Bērnu ratiņi
Grobiņas mežniecība
Adrese:
Atpūtas iela 4, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Tālrunis: 63491255

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Ratiņkrēsls
Kuldīgas 
mežniecība
Adrese.: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, LV-3301
Tālrunis: 63322361

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Saldus mežniecība
Adrese: "Saldenieki", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63822024

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.