Rekvizīti

Valsts meža dienests

Reģistrācijas numurs: 90000057795
PVN reģistrācijas numurs: LV90000057795
Juridiskā adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL2160362011000

 

Konti nodevu samaksai par medību un mežsaimnieciskām darbībām

Nodevas veids

Saņēmēja iestāde

Konta nr.                                                   

Valsts nodevas

Valsts nodeva par medību darbībām

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV77TREL10601609
25000                                                     .

Valsts nodeva par medību darbībām ( mednieka apliecības izsniegšana, mednieka sezonas kartes izsniegšana, medību vadītāja eksāmens, medību vadītāja apliecības izsniegšana, medību atļaujas izsniegšana, mednieku eksāmens teorijā, mednieku eksāmens šaušanā, atļaujas izsniegšana ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā)

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV37TREL10601609
19900

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām (apliecinājumi koku ciršanai, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta un meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšana)

 
 
Ievērībai! Administratīvo sodu iespējams pārbaudīt un samaksāt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izstrādāto e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. Naudas sodu apmaksa ar e-pakalpojuma starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti.