Rīgas reģionālā virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Brīvības iela 129B, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65035620

e-pasts: vm@riga.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Babītes mežniecība
Adrese: Mežsaimniecība 2, Babīte, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101
Tālrunis: 67919352

Inčukalna mežniecība
Adrese: Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 67977173

e-pasts: incukalna.meznieciba@riga.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Ogres
mežniecība
Adrese: Brīvības iela 129B, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65035627
 
Rīgas
mežniecība
Adrese:13. janvāra iela 15, Rīga, LV 1932
Tālrunis: 67614808