Rīgas reģionālā virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Brīvības iela 129B, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65035620
e-pasts: vm@riga.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 

Babītes mežniecība
Adrese:
"Mežsaimniecība 2", Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
Tālrunis: 67919352

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Cilvēki ar kustību traucējumiemBērnu ratiņkrēsls
Inčukalna mežniecība
Adrese: Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141
Tālrunis: 67977173

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Ogres mežniecība
Adrese: Brīvības iela 129B, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65035627

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Cilvēku ar kustību traucējumiem Izsaukuma zīme
Rīgas
mežniecība
Adrese:13. janvāra iela 15, Rīga, LV 1932
Tālrunis: 67614808

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

e-pasts: rigas.meznieciba@riga.vmd.gov.lv