Sēlijas virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65231669

e-pasts: vm@selija.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Aizkraukles mežniecība
Adrese: Spīdolas iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis: 65123509
Jēkabpils mežniecība
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65233226