Zemgales virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV – 3008
Tālrunis: 63058147
e-pasts: vm@zemgale.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt karte
 

Bauskas mežniecība
Adrese: “Ošiņi”, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis: 63922404

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Dobeles mežniecība
Adrese: Brīvības iela 7b, Dobele, LV – 3701
Tālrunis: 63725240

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Jelgavas mežniecība
Adrese: Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV – 3008
Tālrunis: 63058235

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Tukuma mežniecība
Adrese: Mārtiņa iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis: 63122270

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Saldus mežniecība
Adrese: "Saldenieki", Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 
Tālrunis: 63822024 
 

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.