Ziemeļaustrumu virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 64474970
e-pasts: vm@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 

Alūksnes mežniecība
Adrese:Ozolu iela 1, Alūksne, Alūksnes nov. LV-4301
Tālrunis: 64381232

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Bērnu ratiņkrēslsCilvēki ar kustību traucējumiem
Gulbenes mežniecība
Adrese: Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401
Tālrunis: 64471757

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Smiltenes mežniecība
Adrese: Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64774519

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.