Ziemeļkurzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201
Tālrunis: 63274371
e-pasts: vm@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 

Talsu mežniecība
Adrese: Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201
Tālrunis: 63221070

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Ventspils mežniecība
Adrese: "Atpūtnieki", Skaras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621
Tālrunis: 63664141

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.