Ziemeļvidzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese:  Rīgas iela 40, Valmiera,  LV-4201
Tālrunis:: 64233020
e-pasts: vm@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
Virsmežzinis, tā pilnvarotas personas un virsmežniecības speciālisti apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.
 
 
Limbažu mežniecība
Adrese: Cēsu iela 39, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis: 64022319

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 
 
Valkas mežniecība
Adrese: Raiņa iela 34, Valka, Valkas novads, LV – 4701
Tālrunis: 64724814

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.

 

Valmieras mežniecība
Adrese: Rīgas iela 40, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64223112

Apmeklētāju klātienes pieņemšanas laiks:

otrdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 –  17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00 – 12.30; 13.00 – 18.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz mežniecības tālruņa numuru.