Mednieku eksaminācija

Mednieku eksaminācija

 Lai kļūtu par mednieku, personai ir jāiziet apmācība un mednieku eksaminācijas komisijā jānokārto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumi.

Informācija par juridiskajām personām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kas veic mednieku apmācību.

Informācija par mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisijas darba grafiku.

VMD ir atsācis mednieku eksamināciju, ievērojot piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības riska mazināšanai un eksaminējot kandidātu grupas, kas nav lielākas par 10 cilvēkiem. Eksāmeniem iespējams pieteikties VMD virsmežniecībās, un kandidāti par eksaminācijas norisi tiks informēti individuāli. Sekojiet tālākajai informācijai!

Eksāmenu grafiks 2020. gadam.

Jautājumi mednieku un medību vadītāju eksāmenam.

Mednieku un medību vadītāju kandidātu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmas.

Mednieku eksāmena pretendentam iesniegumu virsmežniecībā iesniegt ne vēlāk kā 5 dienas pirms paredzētā eksāmena.

Iesnieguma veidlapa mednieka eksāmenam.
Iesnieguma veidlapa eksāmenam šaušanā ar garstobra- vītņstobra medību šaujamieroci.
Iesnieguma veidlapa medību vadītāja eksāmenam.
 

 

Mednieku sezonas kartes elektroniskā formātā pieprasīt un saņemt iespējams VISOS VMD virsmežniecību mežniecības.
Valsts nodeva par mednieka sezonas kartes izsniegšanu 14,23 euro,
Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu studējošajiem 4,27euro.

Saņēmējs
Valsts kase Nr.90000050138
Konts LV77TREL1060160925000
Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Uzmanību medniekiem!
Rīgas reģionālās virsmežniecības Rīgas mežniecība apkalpo klientus Rīgā, 13.janvāra ielā 15
Pirmdienās: 8.30 - 18.00
Otrdienās: 8.30 - 17.00
Trešdienās: 8.30 - 17.00
Ceturtdienās: 8.30 - 17.00
Piektdienās: 8.30 - 16.00
Pusdienas pārtraukums: 12:30- 13:00
Kontaktinformācija:
Tālrunis, fakss 67614808
E-pasts: rigas.meznieciba@riga.vmd.gov.lv
Adrese 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932