Kā nosaka lielāko pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu?

Lai nodrošinātu nomedīšanas apjomu administrēšanu Valsts meža dienests veic sekojošas aktivitātes:
 
  • Medījamo dzīvnieku uzskaites     rezultātu apkopošanu;
  • Teritoriālo uzskaites vienību izdalīšanu uzraugāmajās medību platībās;
  • Sanāksmes organizēšanu, lai apspriestu plānu saglabāt samazināt vai palielināt medījamo dzīvnieku skaitu teritoriālajās uzskaites vienībās;
  • Lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita aprēķināšanu;
  • Medību atļauju sagatavošanu un izsniegšanu;
  • Datu apkopošanu par nomedītajiem dzīvniekiem;
  • Datu apkopošanu par bojā gājušiem medījamiem dzīvniekiem;
  • Medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto postījumu uzskaiti.

Pirms medību attiecīgās sugas medību termiņa sākuma Valsts meža dienests izsniedz limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas (stingrās uzskaites veidlapas) medību tiesību lietotājiem. Vienas medību sezonas laikā Valsts meža dienesta mežniecības izsniedz aptuveni 100000 limitēto medījamo dzīvnieku atļaujas un apmēram 21000 mednieku sezonas karšu.