Ko uzskaita?

Uzskaitītas tiek visas 17 medījamo zīdītāju sugas un 3 medījamo putnu sugas: medņi, rubeņi un mežirbes. Uzskaites pamatplatība ir meža dzīvnieku uzskaites teritoriālā vienība, kas ietver ne mazāk kā 5000ha vienlaidus medību platību. Tālāk iegūtos datus summē pa VMD teritoriālajām struktūrvienībām mežziņi un virsmežniecību inženieri medību jautājumos. Pa valsti kopumā uzskaites datu apkopošanu un analīzi veic Medību daļa. VMD Meža resursu reģistra speciālisti apkalpo vienoto elektronisko medību saimniecības datu bāzi.

2018. gadā no galvenajām medījamo dzīvnieku sugām aļņu skaita pieaugums ir apstājies, skaits turpina pieaugt staltbriežiem un stirnām, bet būtiski samazinājies mežacūkām.