Kādi ir nomedīšanas apjomi?

Kopš 2000.gada sāka pieaugt galveno medījamo sugu dzīvnieku nomedīšanas apjomi, kas, protams, bija sekas tam, ka šo sugu populācijas palielinās. Strikti ievērojot optimālos medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas modeļus, ir izdevies apturēt medījamo dzīvnieku populāciju lejupslīdi. Pēdējos gados aizvien lielāka uzmanība jāveltī tam, lai lokāli nepieļautu pārmērīgu dzīvnieku savairošanos, kas rada zaudējumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.