Pakalpojumi

Saite uz Valsts meža dienesta pakalpojumiem https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/pakalpojumi/

Valsts meža dienests nodrošina klientu apkalpošanu mežniecībās:

* sniedz privātpersonām informāciju par VMD struktūrvienībām, pakalpojumu veidiem, saņemšanas kārtību un nepieciešamiem dokumentiem;
* pieņem privātpersonu iesniegumus un izsniedz atbildes;
* sniedz normatīvajos aktos noteiktos Valsts meža dienesta pakalpojumus.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 23. punktu  Valsts meža dienests  veic iestādes sniegto publisko pakalpojumu uzskaiti. Katram pakalpojumam tiek uzskaitīti sekojoši izpildes rādītāji:

1. pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits;

2. pakalpojuma pieteikumam izmantotais kanāls;

3. pakalpojuma izpildes kavējumu skaits;

4. sūdzību skaits.

 

Lai nodrošinātu Iesniegumu likumā ietverto sabiedrības līdzdalības iespēju – priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iesniegšanai par Valsts meža dienesta pārvaldīto jomu, tai skaitā, par iestādes darbu, iespējams izmantot vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv esošo e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.