Publiskais pārskats


Valsts meža dienesta gada publiskajā pārskatā sniegta sekojoša informācija:
-    pārskata gada prioritātes;
-    meža apsaimniekošanas un izmantošanas uzraudzība;
-    meža veselības stāvokļa uzraudzība;
-    dabas aizsardzība mežā;
-    meža ugunsapsardzība;
-    medību resursu stāvoklis un medību uzraudzība;
-    finanšu resursi un īstenotās budžeta programmas;
-    personāls;
-    ES kokmateriālu regula;
-    pārskata gadā sasniegtie darbības rezultāti;
-    komercpakalpojumi un publiskie pakalpojumi privātpersonām;
-    pārskata gadā informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs uzkrātā informācija par inventarizētajiem mežiem;
-    nākamā pārskata gada prioritātes.