Struktūra

Centrālā administrācija
Aina Stašāne
Ģenerāldirektore
Tālrunis
Kabinets 503
Normunds Jurkāns
Ģenerāldirektora vietnieks
Tālrunis 29181452
Kabinets 503
Selva Šulce
Preses sekretāre
Tālrunis 67210366
Kabinets 204
Ģirts Ciems
Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
Tālrunis 67229106
Kabinets 206
Stella Boķe
Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte
Tālrunis 67229106
Kabinets 205
Annija Grava
Kontroles un uzraudzības daļas vecākais eksperts
Tālrunis 67229106
Kabinets 205
Gints Priedkalns
Kontroles un uzraudzības daļas kvalitātes vadītājs
Tālrunis 67229106
Kabinets 205
Ingūna Zemture
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis 67220370
Kabinets 506
Inta Bukolde
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67224998
Kabinets 501
Natālija Grīviņa
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67224998
Kabinets 508
Ingrīda Lakēvica
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67221344
Kabinets 510
Vizbulīte Miķelsone
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67221344
Kabinets 510
Mārīte Gulbe
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67225256
Kabinets 509
Gunta Lankovska
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67224998
Kabinets 508
Agnese Bremane
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67225256
Kabinets 509
Dagnita Ābelniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis 67211575
Kabinets 505
Agnese Lapsa
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede
Tālrunis
Kabinets 508
Inita Avotiņa
Personāla daļas vadītāja
Tālrunis 67211386
Kabinets 304
Līna Viļuma
Personāla daļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67220027
Kabinets 301
Anda Siliņa
Personāla daļas personāla speciāliste
Tālrunis 67211167
Kabinets 303
Inga Kaļinovska
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītāja
Tālrunis 67229147
Kabinets 201
Ilmārs Ragovičs
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas saimniecības pārzinis
Tālrunis 67229270
Kabinets 111
Gvido Kaufelds
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais transporta pārraugs
Tālrunis 67220201
Kabinets 111
Līga Belindževa-Briede
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte
Tālrunis 67229147
Kabinets 202
Anta Anna Liepa
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā juriskonsulte
Tālrunis 67229147
Kabinets 202
Solvita Mūrniece
Meža resursu pārvaldības departamenta direktore
Tālrunis
Kabinets 401
Normunds Knēts
Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 29175375
Kabinets 403
Mārīte Balode
Meža resursu pārvaldības departamenta vecākā referente
Tālrunis
Kabinets
Daiga Breiere
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 29466781
Kabinets 402
Lilija Sudraba
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 26178485
Kabinets 402
Kristīne Paidere
Mežsaimniecības daļas vecākā referente
Tālrunis 28300474
Kabinets
Indra Berga
Mežsaimniecības daļas vecākā referente meža reproduktīvo materiāla kontroles jautājumos
Tālrunis 26274713
Kabinets 402
Andis Purs
Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs
Tālrunis 67222820; 29170468
Kabinets 406
Zigmunds Jaunķiķis
Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67221092; 20290428
Kabinets 412
Ieva Zadeika
Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente
Tālrunis 67220065; 26538278
Kabinets 411
Andris Ziemelis
Meža un vides aizsardzības daļas vecākais referents
Tālrunis 67221092; 26238979
Kabinets 412
Maija Štokmane
Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente
Tālrunis 67220065; 22161440
Kabinets 411
Valters Lūsis
Medību daļas vadītājs
Tālrunis 67212776
Kabinets 208
Ilgvars Zihmanis
Medību daļas vecākais referents
Tālrunis 67212776
Kabinets 208
Evelīna Erzama
Medību daļas vecākā referente
Tālrunis 67212776; 25736224
Kabinets 208
Līga Menģele-Stillere
Juridiskās daļas vadītāja
Tālrunis 67222290; 26597224
Kabinets 410
Inete Poča
Juridiskās daļas vecākā referente
Tālrunis 67222290; 20283955
Kabinets 409
Evita Steķe
Juridiskās daļas vecākā referente
Tālrunis 67222290; 28629117
Kabinets 409
Ints Rudzītis
Meža resursu reģistra departamenta direktors
Tālrunis 67228873
Kabinets 601
Gundars Štarks
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadītājs
Tālrunis
Kabinets 604
Jānis Uzulis
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadošais datu bāzes programmētājs
Tālrunis 26498512
Kabinets 602
Uldis Gitendorfs
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas datu bāzes programmētājs
Tālrunis 22011416
Kabinets 602
Viesturs Vārpiņš
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas inženieris
Tālrunis 25496404
Kabinets 602
Aiga Bērziņa
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
Tālrunis 29221860
Kabinets 605
Olga Stankovska
Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
Tālrunis 29457344
Kabinets 605
Egils Lodiņš
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītājs
Tālrunis 67211336
Kabinets 607
Mārtiņš Krauze
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākais datorsistēmu un datortīkla administrators
Tālrunis 67227057
Kabinets 101
Ērika Vēdzele-Liepa
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja vietniece dokumentu pārvaldības jautājumos
Tālrunis 67225880
Kabinets 306
Iveta Knēziņa
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākā lietvede
Tālrunis 67225880
Kabinets 306
Ināra Plaksina
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas pārvaldes sekretāre
Tālrunis 67226600
Kabinets 503
Sandis Cāzers
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas datortīkla administrators
Tālrunis
Kabinets 203
Artis Sevostjanovs
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas Informācijas sistēmu administrators
Tālrunis 67225288
Kabinets 603
Normunds Lauskis
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks
Tālrunis 26588962
Kabinets 307
Sanda Viļuma
Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas datubāzes vadītāja
Tālrunis 67225288
Kabinets 603
Austrumlatgales virsmežniecība
Euģēnijs Upenieks
Virsmežzinis
Tālrunis 29411167
Kabinets
Aleksandrs Lubāns
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26352522
Kabinets
Raivo Kalniņš
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26381254
Kabinets
Aigars Spalviņš
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26668348
Kabinets
Inga Erta
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29134149
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Modris Punculis
Kartogrāfs
Tālrunis 29426522
Kabinets
Igors Pozņakovs
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 25657481
Kabinets
Agnese Kalniņa
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29375284
Kabinets
Artūrs Sondors
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 25723727
Kabinets
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Indulis Sarma
Virsmežzinis
Tālrunis 29286049
Kabinets
Anda Špicere
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29185546
Kabinets
Laila Lagzdiņa
Virsmežniecības inženieris mežsaimnieciskajos jautājumos
Tālrunis 29451439
Kabinets
Ervīns Sermolis
Virsmežniecības inženieris meža uguns apsardzības jautājumos
Tālrunis 20020598
Kabinets
Jānis Okmanis
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29190440
Kabinets
Oskars Zaļkalns
Virsmežniecības inženieris meža aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26188968
Kabinets
Monika Jansone
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29189170
Kabinets
Skaidrīte Otanķe
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 28353927
Kabinets
Andrejs Zvirbulis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29190598
Kabinets
Dainis Priedītis
Kartogrāfs
Tālrunis 26582188
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Dienvidlatgales virsmežniecība
Vilmārs Skutels
Virsmežzinis
Tālrunis 29171270
Kabinets
Aivars Skrinda
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 28655037
Kabinets
Lilija Teivāne
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29437705
Kabinets
Jolanta Kukare
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29276864
Kabinets
Inga Skutele
Kartogrāfs
Tālrunis 29142262
Kabinets
Karīna Lazdāne
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 25735751
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Kaspars Jonāns
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 28622503
Kabinets
Kristīne Zepa
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 28655021
Kabinets
Jānis Mikijanskis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29400484
Kabinets
Centrālvidzemes virsmežniecība
Arvīds Greidiņš
Virsmežzinis
Tālrunis 29487653
Kabinets
Māra Vāveriņa
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29338094
Kabinets
Andrejs Strods
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26590962
Kabinets
Dace Rācene
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29254880
Kabinets
Andris Bardovskis
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26163976
Kabinets
Agneta Kārkliņa
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 28618050
Kabinets
Ieva Melne
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26133851
Kabinets
Sarmīte Greidiņa
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 28316509
Kabinets
Madars Zariņš
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29101956
Kabinets
Līga Mālniece
Kartogrāfs
Tālrunis 26633526
Kabinets
Normunds Vilmanis
Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Tālrunis 20228287
Kabinets
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Māris Balodis
Virsmežzinis
Tālrunis 29170751
Kabinets
Ramona Aveniņa-Beķere
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 27891352
Kabinets
Ina Grīsle
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26482408
Kabinets
Raimonds Fridvalds
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29156825
Kabinets
Ilze Kalniņa
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29353459
Kabinets
Dzintars Rozens
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 29358889
Kabinets
Elga Šutko
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 20290413
Kabinets
Juris Nagainis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 26353360
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Ineta Audre
Kartogrāfs
Tālrunis 28685013
Kabinets
Jānis Greizis
Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs
Tālrunis 29473709
Kabinets
Jānis Pūga
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 25738380
Kabinets
Sēlijas virsmežniecība
Ilmārs Gūtmanis
Virsmežzinis
Tālrunis 29422669
Kabinets
Aelita Vindule
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26596074
Kabinets
Ilga Spule
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29111578
Kabinets
Dana Sila
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26130173
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Iluta Šopole-Lorence
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26515515
Kabinets
Eleonora Kovaļevska
Kartogrāfs
Tālrunis 26806370
Kabinets
Juris Čaupjonoks
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 29422024
Kabinets
Solvita Bogdanoviča
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 20251549
Kabinets
Jānis Mikijanskis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29400484
Kabinets
Zemgales virsmežniecība
Jānis Grava
Virsmežzinis
Tālrunis 29237204
Kabinets
Guntars Vāvers
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 28355022
Kabinets
Jānis Liepa
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26523318
Kabinets
Egija Sisene
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26184733
Kabinets
Modris Vainovskis
Virsmežniecības inženiera ugunsapsardzības un saimnieciskajos jautājumos
Tālrunis 26627414
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Juris Nagainis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 26353360
Kabinets
Andis Bušmanis
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29118973
Kabinets
Zane Rungevica
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26667926
Kabinets
Ziemeļaustrumu virsmežniecība
Aldis Bricis
Virsmežzinis
Tālrunis 29171841
Kabinets
Aiva Zavacka
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 29432257
Kabinets
Laimonis Kļaviņš
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29474104
Kabinets
Irēna Mača
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 29136221
Kabinets
Pēteris Drozdovs
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26557051
Kabinets
Andris Barkāns
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 28684864
Kabinets
Dace Ose
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 26366795
Kabinets
Zaiga Sudraba
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 26643327
Kabinets
Ilze Pitkeviča
Kartogrāfs
Tālrunis 26327175
Kabinets
Ziemeļkurzemes virsmežniecība
Uldis Frīdenbergs
Virsmežzinis
Tālrunis 29297943
Kabinets
Jānis Kleinbergs
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26608429
Kabinets
Guntis Millers
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 29189287
Kabinets
Vaira Priede
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 26630238
Kabinets
Daina Grantiņa
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 26603003
Kabinets
Sandra Backāne
Vecākais inspektors juridiskajos jautājumos
Tālrunis 29163264
Kabinets
Andrejs Zvirbulis
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29190598
Kabinets
Gundars Geste
Kartogrāfs
Tālrunis 26624530
Kabinets
Andris Dulverks
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26128785
Kabinets
Jānis Vizulis
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29483715
Kabinets
Ziemeļvidzemes virsmežniecība
Raivo Rudzītis
Virsmežzinis
Tālrunis 20211014
Kabinets
Inese Pidža
Virsmežziņa vietnieks
Tālrunis 26536903
Kabinets
Jānis Ročāns
Virsmežniecības inženieris medību jautājumos
Tālrunis 26427353
Kabinets
Vasilijs Kolačs
Virsmežniecības inženieris meža aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29441040
Kabinets
Arnis Krastiņš
Virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Tālrunis 26521728
Kabinets
Kaspars Beriņš
Virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Tālrunis 29462991
Kabinets
Ritvars Ozoliņš
Vecākais inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos
Tālrunis 29296240
Kabinets
Madars Zariņš
Vecākais inspektors medību jautājumos
Tālrunis 29101956
Kabinets
Janeta Vaļģe
Kartogrāfs
Tālrunis 29179164
Kabinets
Raimonds Liepiņš
Virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos
Tālrunis 25919540
Kabinets

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020