Meža resursu pārvaldības departamenta Mežsaimniecības daļas vecākā/-ās referenta\ -es ierēdņa amats (uz noteiktu laiku)

 • Pilns amata nosaukums:
  Vecākais referents
 • Iestāde:
  Valsts meža dienests
 • Darba vieta:
  13 janvāra iela 15, Rīga
 • Slodze:
 • Pieteikties līdz:
  26.08.2022

Amata apraksts

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • mežsaimnieciskā augstākā izglītība,
 • vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā
 • augsta atbildības izjūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties
 • prasme strādāt ar MS Office standartprogrammām un vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas,

 

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties fizisku un juridisku personu iesniegumu un sūdzību par Valsts meža dienesta izdotajiem administratīvajiem aktiem un darbību Mežsaimniecības daļai piekritīgos jautājumos izskatīšanā un sagatavot administratīvo aktu vai atbilžu projektus,
 • kontrolēt VMD teritoriālo struktūrvienību darbību saistībā ar ciršanas apliecinājumu izsniegšanu, meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo tiesību aktu un kvalitātes sistēmas procedūras ievērošanu,
 • veikt VMD struktūrvienību iesniegtās informācijas par ciršanas apjomiem apstrādi, pārbaudi un analīzi, sagatavot pārskatus un informāciju VMD interneta mājas lapai, Publiskajam pārskatam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas pārvaldei u.c.

 

Mums ir svarīgi, lai veicot savus ikdienas pienākumus, Tev būtu nozīmīgas mūsu vērtības un ar savu rīcību Tu censtos tās iedzīvināt.

VMD vērtības, jeb savā darbā novērtējam:

 • Komandu, kur cilvēki un viņu sadarbība ir vērtīgāka par rīkiem un priekšrakstiem.
 • Klientu, kam ikreiz izcila pieredze ir vērtīgāka par mūsu sekošanu likuma burtam.
 • Rezultātu, kad reāli atrisinātas lietas ir vērtīgākas par sekošanu procedūrām.
 • Izaugsmi, jo viena jauna, izmēģināta lieta ir vērtīgāka par simts prātojumiem

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu, sākot no 850,00 EUR līdz 1190,00 EUR (bruto alga)
 • atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā
 • sociālās garantijas
 • iespēju strādāt daļēji attālināti

Kā pieteikties

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 28383475).

 

Atlases konkurss notiks divās kārtās:

 • Pirmā kārta - pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem.
 • Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Pretendentu vērtēšanas komisija nevērtēs tos pieteikumus, kuriem nebūs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts meža dienests informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts meža dienests, kontaktinformācija: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932.

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā