Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referenta ierēdņa amats uz nenoteiktu darba laiku (pilna slodze)

 • Pilns amata nosaukums:
  Vecākais referents
 • Iestāde:
  Valsts meža dienests
 • Darba vieta:
  Rīgā, 13.janvāra ielā 15
 • Slodze:
 • Pieteikties līdz:
  17.10.2021

Amata apraksts

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība mežsaimniecības, vides vai dabas zinību jomā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzības regulējošiem tiesību aktiem, kā arī zināšanas sugu un biotopu noteikšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus, 
 • prasme strādāt komandā,
 • B kategorijas autovadītāja tiesības,
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office standartprogrammatūru, vēlme apgūt specializētās   informācijas sistēmas.

 

Darba joma:  dabas aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzības kontrole un meža resursu ilgtspējīgu izmantošana dabas aizsardzības jomā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Kontrolēt un koordinēt darbu saistībā ar dabas aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzības kontroli visos Latvijas mežos;
 • Organizēt un kontrolēt mikroliegumu veidošanu , aizsardzību un uzraudzību;
 • Organizēt seminārus un apmācības par dabas aizsardzības jautājumiem, kā arī piedalīties VMD struktūrvienību  un citu institūciju organizētajos semināros un apmācībās;
 • Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumu izstrādē un administrēšanā;
 • Sniegt metodisko un izglītojošo atbalstu teritoriālajām struktūrvienībām;
 • Pārstāvēt VMD citās institūcijās, kā arī sadarboties ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām savas kompetences ietvaros.
 • darbs ar Valsts meža dienesta informācijas sistēmu (Meža valsts reģistrs)

 

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu, sākot no 835,00 EUR līdz 1190,00 EUR (bruto alga)
 • atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā
 • sociālās garantijas

Kā pieteikties

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas (tālrunis uzziņām 67220027)

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts meža dienests informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts meža dienests, kontaktinformācija: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1932.

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā