COVID-19 pandēmijas laikā aizliegts apmācīt traktortehnikas vadītājus

COVID-19 pandēmijas laikā aizliegts apmācīt traktortehnikas vadītājus

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.3. un 4.4. apakšpunktu - ārkārtējās situācijas laikā pārtraucama mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, bet tā jānodrošina attālināti, kā arī jāpārtrauc visu veidu izglītības procesi klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, attiecas arī uz komersantiem un izglītības iestādēm, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību.

 

Ņemot vērā augstāk minēto, ārkārtējās situācijas laikā komersantiem un izglītības iestādēm, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, ir AIZLIEGTS apmācīt traktortehnikas vadītājus klātienē un klātienes formā ārpus izglītības iestādēm.

 

TAČU apmācību (reģistrēt mācību grupas) ir iespējams turpināt un veikt attālināti, ja izglītības iestāde iesniedz Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) (tādā pašā veidā kā līdz šim) detalizētu iesniegumu ar metodoloģisko aprakstu par attālinātā apmācību procesa norisi, kurā visiem grupas apmācāmajiem (minimums pieciem) vienlaikus tiek nodrošināta apmācība tiešsaistes režīmā un nodrošināta piekļuve VTUA nodarbinātajam, lai pārliecinātos par izglītības iestādes veikto izglītības procesu un atbilstošo izglītības materiālo bāzi.

 

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt attālināto izglītības procesu, pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, traktortehnikas apmācību (reģistrēt mācību grupas) izglītības iestāde varēs turpināt vien pēc augstāk minētā Ministru kabineta rīkojuma atcelšanas.

 

VTUA papildus informē, ka minētais aizliegums ir ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību savas un citu personu drošības dēļ. Gadījumos, ja netiek ievēroti Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktie pasākumi, var tikt piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

 

Tāpat informējam, ka likuma par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī krīzes izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanas finansēšanu. Plašāk Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļā “Atbalsts uzņēmējiem

 

Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo veselību!

 • Publicēts:
  24.03.2020

Darba plāns

 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Uzticības tālrunis
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020