Iekšējās kontroles speciālists


Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, 603. kabinets

 

Līga Rozenberga - iekšējās kontroles speciāliste
tālr.27334799, e-pasts: liga.rozenberga@vtua.gov.lv

 

Galvenie uzdevumi:

 • sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus iekšējās kontroles un uzraudzības jomās;
 • veikt iestādes iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības pasākumus un sniegt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai; 
 • nodrošināt veikto pārbaužu dokumentēšanu un izsekojamību;
 • sniegt konsultācijas iestādes darbiniekiem par risku vadības, uzraudzības, kontroles un pārvaldības pasākumiem un to ieviešanu iestādē;
 • uzturēt un pilnveidot iestādes kvalitātes vadības sistēmu;
 • koordinēt iestādes darbības stratēģijas un darba plāna izstrādi;
 • koordinēt iestādē saņemto trauksmes cēlēju ziņojumu apriti un izvērtēšanu pēc būtības;
 • koordinēt uz VTUA uzticības tālruni saņemto jautājumu atrisināšanu un sūdzību izskatīšanu.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darba laiks

 • Pirmdien, trešdien un ceturtdien - no plkst.8:30 līdz 17:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.15:00;
 • Otrdien - no plkst.8:30 līdz 18:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.16:00;
 • Piektdien - no plkst.8:30 līdz 16:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.14:00.