Muzeju un resursu vadības departaments


Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

 

Sarmīte Burgmane - departamenta vadītāja
tālr.67027557, e-pasts: sarmite.burgmane@vtua.gov.lv

 
 

Galvenie departamenta uzdevumi:

 • vada un kontrolē politikas ieviešanu ar lauksaimniecības nozari saistītajos valsts muzejos – Latvijas Lauksaimniecības muzejā un K.Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”;
 • nodrošina ieteikumu un informācijas apkopošanu un sniegšanu attiecīgās nozares politikas plānotājiem par departamenta kompetencē esošajiem politikas ieviešanas procesiem;
 • organizē departamenta kompetencē esošo VTUA iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanu un izstrādi, analizē un identificē jomas, kurām nepieciešams pievērst papildu uzmanību rīcībpolitikas ieviešanas procesā;
 • pārrauga normatīvajos aktos VTUA noteikto uzdevumu, kas attiecināma uz departamenta kompetenci, atbilstošu un savlaicīgu izpildi;
 • organizē valsts pārvaldes funkciju kvalitātes uzlabošanu departamenta kompetences ietvaros, kā arī nodrošina departamenta pārziņā esošo VTUA uzdevumu izpildi, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • nodrošina VTUA stratēģijas izstrādāšanu, sniedzot priekšlikumus, analizējot un apkopojot departamenta plānotos uzdevumus, attīstības iespējas noteiktā laika periodā;
 • nodrošina VTUA direktora deleģēto uzdevumu izpildi;
 • savā kompetences jomā nodrošina VTUA realizēto Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas līdzfinansēto projektu virsvadību.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darba laiks

 • Pirmdien, trešdien un ceturtdien - no plkst.8:30 līdz 17:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.15:00;
 • Otrdien - no plkst.8:30 līdz 18:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.16:00;
 • Piektdien - no plkst.8:30 līdz 16:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.14:00.