Sabiedrisko attiecību speciālists


Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, 626. kabinets 

 

Jānis Mergups–Kutraitis - sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv vai pr@vtua.gov.lv

 

Galvenie uzdevumi

 • izstrādā un realizē iestādes ārējās un iekšējās komunikācijas plānus un taktiskos projektus;
 • organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu par iestādes darbības jomu;
 • izstrādā klientu apkalpošanas procesu, pilnveido klientu politikas un klientu apkalpošanas standartu, organizē klientu aptaujas;
 • sagatavo un nosūta plašsaziņas līdzekļiem paredzētus informatīvos materiālus un paziņojumus;
 • atbild uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem (mutiskiem un rakstiskiem), kas saistīti ar iestādes darbību;
 • piedalās ar iestādes darba atspoguļošanu saistītu pasākumu organizēšanā;
 • nodrošina informācijas papildināšanu un aktualizēšanu iestādes mājaslapā internetā un citās valsts informatīvajās sistēmās;
 • analizē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darba laiks

 • Pirmdien, trešdien un ceturtdien - no plkst.8:30 līdz 17:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.15:00;
 • Otrdien - no plkst.8:30 līdz 18:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.16:00;
 • Piektdien - no plkst.8:30 līdz 16:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.14:00.