Tehniskās uzraudzības departaments


Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

 

Ģirts Skrīvelis - Tehniskās uzraudzības departamenta vadītājs
tālr.67027290, e-pasts: girts.skrivelis@vtua.gov.lv

 

Inese Dzene Tehniskās uzraudzības departamenta juriste
tālr.26618983, e-pasts: inese.dzene@vtua.gov.lv

 

Lauris Ozols - Kurzemes reģiona nodaļas vadītājs, tālr.28655128, e-pasts: lauris.ozols@vtua.gov.lv

Celtnieku iela 12, Talsi, LV-3201

Kurzemes reģiona nodaļa (Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Ventspils)

 

Artūrs Slūka - Latgales reģiona nodaļas vadītājs, tālr.28395079, e-pasts: arturs.sluka@vtua.gov.lv

Liepājas iela 40a-1, Preiļi, LV-5301

Latgales reģiona nodaļa (Daugavpils, Krāslava, Ludza, Preiļi, Rēzekne)

 

Raivis Pranis - Rīgas reģiona nodaļas vadītājs, tālr.29284656, e-pasts: raivis.pranis@vtua.gov.lv

Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104

Rīgas reģiona nodaļa (Limbaži, Ogre, Rīga, Tukums)

 

Ervins Lipe - Vidzemes reģiona nodaļas vadītājs, tālr.29284590, e-pasts: ervins.lipe@vtua.gov.lv

"Agroserviss", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

Vidzemes reģiona nodaļa (Alūksne, Balvi, Priekuļi, Gulbene, Madona, Valka, Valmiera)

 

Gints Silavs - Zemgales reģiona nodaļas vadītājs, tālr.28601120, e-pasts: gints.silavs@vtua.gov.lv

Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201

Zemgales reģiona nodaļa (Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Jēkabpils).

 

Reģiona nodaļas vadītāju klientu pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst.9:00 līdz 12:00.

Pieņemšana tikai pēc IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS, izmantojot elektronisku vai telefonisku saziņu.

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darba laiks

 • Pirmdien, trešdien un ceturtdien - no plkst.8:30 līdz 17:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.15:00;
 • Otrdien - no plkst.8:30 līdz 18:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.16:00;
 • Piektdien - no plkst.8:30 līdz 16:00, ar pārtraukumu plkst.12:00-12:30. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks līdz plkst.14:00.

 

Galvenie departamenta uzdevumi:

 • koordinē un kontrolē VTUA darbību traktortehnikas un tās piekabju īpašuma tiesību nostiprināšanas jomā;
 • uzrauga un kontrolē VTUA darbību traktortehnikas, tās piekabju valsts tehniskās kontroles jomā, kā arī kontrolē ekspluatācijā esošās traktortehnikas tehnisko stāvokli un atļaujas piedalīties ceļu satiksmē izsniegšanu;
 • kontrolē VTUA darbību traktortehnikas vadītāju un instruktoru apmācības, kā arī traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesu;
 • izsniedz mācību karti (mācību atļauju) komersantam un izglītības iestādei, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas vadītāju apmācību;
 • uzrauga traktortehnikas un tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu reģistrēšanu un dzēšanu;
 • koordinē VTUA darbību traktortehnikas un tās piekabju tirgus uzraudzībā;
 • reģistrē traktortehnikas, to piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietu un izsniedz tirdzniecības vietas atļauju;
 • nodrošināt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu kā “A” tipa inspicēšanas institūcijai pēc akreditācijas iziešanas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un sertifikāta saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienestā;
 • apkopo reģionu nodaļu vadītāju sniegto informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz VTUA direktoram ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās;
 • organizē pasākumus, lai nodrošinātu VIS ievadīto datu atbilstību dokumentos norādītajai informācijai. Nodrošina veikto pasākumu
 • dokumentēšanu, izvērtēšanu un pieļauto nepilnību novēršanu;
 • seko līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un nodrošina spēkā esošo normatīvo aktu vai citu dokumentu aktualizāciju TUD kompetences
 • ietvaros;
 • izstrādā iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus TUD kompetences ietvaros un nodrošina to virzību līdz to pieņemšanai.