Pakalpojumu izpildes rādītāji

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu izpildes rādītāji, kuri atbilst 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” prasībām, par: