Valsts reģistrācijas numuru izvēle traktortehnikai

Izvēles numura zīme un pēc individuāla pasūtjuma izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes izvēles numura zīmes

 

Izvēles numura zīmes: 

  • Viencipara, piemēram

  • Divciparu ar vienādiem cipariem, piemēram

  • Trīsciparu, kas veido apaļu simtu, piemēram

un, kur visi trīs cipari ir vienādi, piemēram

  • Četrciparu, kas veido apaļu tūkstoti, piemēram

un, kur visi četri cipari ir vienādi, piemēram

  • kā arī  jebkuras citas numura zīmes, kas VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta reģionu nodaļu birojos netiek izsniegta pēc kārtas

 

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto, izvēles numura zīmes cena ir 40.00 EUR.

 

Izvēles numura zīmes pēc individuāla pasūtījuma:

Saskaņā ar 2018. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto,  pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas izvēles numura zīmes cena ir 569.15 EUR.