Dzīvnieku līķu savākšana

Latvijas teritorijā tiek nodrošināta lauksaimniecības dzīvnieku līķu (dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam) normatīvajiem aktiem atbilstoša savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), savus pakalpojumus ir tiesīgi sniegt šādi Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti un atzīti blakusproduktu uzņēmumi:

•SIA „Reneta” (Nr. A 023090), tālr. 63822498, 29337148
 Juridiskā adrese:
 Rīgas-Liepājas šoseja101c,  Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
 Faktiskā adrese:
 Rīgas-Liepājas šoseja101c,  Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862

• SIA „Baltic trade” (Nr. A 056764), tālr. 28373234, 29298192
 Juridiskā adrese:
 Braslas iela 20, Rīga LV-1021
 Faktiskā adrese:
 „Ceļmalas”, Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020

• SIA „Grow energy” (Nr. A 064721), tālr26112020, 26333304
 Juridiskā un faktiskā adrese:
 „Gravas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, ir paredzēts valsts atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai.