No dzīvnieku infekcijas slimībām brīvas valsts statuss

Liellopu tuberkulozes – EK lēmums 2011/675/ES (LV; EN)

Liellopu brucelozes – EK lēmums 2012/204/ES (LV; EN)

Aitu, kazu brucelozes – EK lēmums 2010/695/ES (LV; EN)

Govju enzootiskā leikozes – EK lēmums 2012/449/ES (LV; EN)

Pašlaik mūsu valstij no OIE puses ir piešķirts statuss „Valsts vai reģions ar nenozīmīgu govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) risku” – EK Lēmums 2007/453/EK (LV; EN)