Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.11.2019
 • Atbildīgais:
  Valdis Pētersons

“Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi””

Aptauja beidzās 22.11.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”” un tā sākotnējais ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Valdim Pētersonam
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta

Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietniekam
67027511, valdis.petersons[at]zm.gov.lv