Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.06.2020
 • Atbildīgais:
  Māris Valdovskis

Informatīvais ziņojums par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, kā arī ...

Aptauja beidzās 02.07.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvais ziņojums par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, kā arī Eiropas Savienības un nacionālo tiesību regulējumu par bisfenolu A.

 

Savus iebildumus par minēto informatīvo ziņojumu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Mārim Valdovskim

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja vietniekam

67027016, maris.valdovskis[at]zm.gov.lv