Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Publiskās pārvaldes politika
 • Kategorija:
  Likuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.06.2019
 • Atbildīgais:
  Agrita Karlapa

Likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā”

Aptauja beidzās 21.06.2019

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto Likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Agritai Karlapai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67027216; vai e-pastu Agrita.Karlapa[a]zm.gov.lv.