Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.02.2020
 • Atbildīgais:
  Gints Lanka

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi””

Aptauja beidzās 27.02.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

 

Gints Lanka
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja vietnieks
67027461, gints.lanka[at]zm.gov.lv