Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.02.2020
 • Atbildīgais:
  Ināra Cine

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtiem augiem un augu daļām”

Aptauja beidzās 27.02.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtiem augiem un augu daļām” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ināra Cine
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākā referente
tālr.67027146, e-pasts: Inara.Cine[at]zm.gov.lv