Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.10.2019
 • Atbildīgais:
  Baiba Kārkliņa

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai”

Aptauja beidzās 24.10.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai”, pielikumi un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Baiba Kārkliņa
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece
67027638, baiba.karklina[at]zm.gov.lv