Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.02.2020
 • Atbildīgais:
  Inga Žagare

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 20.02.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamo īpašumu Linezera ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”  un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ingai Žagarei
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas
vecākai referentei
67027558, Inga.Zagare[at]zm.gov.lv