Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.07.2019
 • Atbildīgais:
  Dace Guste

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"”

Aptauja beidzās 12.07.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"” un tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju).
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Dace Guste
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības
 nodaļas vecākā referente
67027217, dace.guste[a]zm.gov.lv