Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes...

Publicēts: 03.09.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”  un tā anotācija.  

Publicēts: 02.09.2021
Saņemto komentāru skaits (27)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par...

Publicēts: 26.08.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un...

Publicēts: 26.08.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 “Noteikumi par lauksaimniecības,...

Publicēts: 25.08.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 24.08.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes...

Publicēts: 15.07.2021
Saņemto komentāru skaits (9)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 „Prasības veterinārmedicīniskās...

Publicēts: 02.07.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu...

Publicēts: 17.06.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības...

Publicēts: 10.06.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska...

Publicēts: 09.06.2021