Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Publiskās pārvaldes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  15.08.2019
 • Atbildīgais:
  Santa Jansone

„Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"”

Aptauja beidzās 29.08.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Santa Jansone
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta 
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītājas vietniece
67027533, santa.jansone[a]zm.gov.lv