Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.11.2020
 • Atbildīgais:
  Inese Aleksejeva

“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”

Aptauja beidzās 30.11.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Inese Aleksejeva

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitētes nodaļas vadītāja vietniece

67027069, inese.aleksejeva[at]zm.gov.lv