Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.10.2020
 • Atbildīgais:
  Ilze Rutkovska

“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos””

Aptauja beidzās 12.11.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Ilze Rutkovska
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027108, ilze.rutkovska[at]zm.gov.lv