Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.02.2021
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””

Aptauja beidzās 11.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ilzei Magonei
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākai referentei
67027258, ilze.magone[at]zm.gov.lv