Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Valsts atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.08.2019
 • Atbildīgais:
  Jānis Ābele

„Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”

Aptauja beidzās 05.09.2019

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Ābele
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents
pa tālruni 67027823; vai e-pastu janis.abele[a]zm.gov.lv.