Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.10.2020
 • Atbildīgais:
  Jānis Ābele

“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23.decembra noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””

Aptauja beidzās 11.11.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23.decembra noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Ābele
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents
pa tālruni 67027823; vai e-pastu janis.abele[at]zm.gov.lv.