Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.08.2019
 • Atbildīgais:
  Ilze Muriņa

“Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 260 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”””

Aptauja beidzās 05.09.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 260 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana””” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ilze Muriņa
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā referente
67878708, ilze.murina[a]zm.gov.lv