Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.01.2020
 • Atbildīgais:
  Sigita Tauriņa

„Grozījumi MK 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 881 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm”” un “Grozījumi MK 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 988 ...

Aptauja beidzās 23.01.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 881 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 988 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām”” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par MK noteikumu projektiem Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sigita Tauriņa
Zemkopības ministrijas 
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente 
tālr.6707064, e-pasts: Sigita.Taurina[at]zm.gov.lv