Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.03.2021
 • Atbildīgais:
  Iveta Vaite

„Grozījumi MK 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai””

Aptauja beidzās 18.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai””​ un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Iveta Vaite
Zemkopības ministrijas Meža departamenta
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas
vecākā referente
tālr.: +371 67027453
Iveta.Vaite[at]zm.gov.lv